Tyynyarvonta

Kenelle
haluaisit antaa parempaa unta?

Tyynyarvonnan
säännöt

1. Järjestäjä
Kilpailun
järjestäjänä toimii Suomen Terveysmaailma, osoite
Ruosilankuja 6
00390 Helsinki
.
(myöhemmin tässä tekstissä ”arvonnan järjestäjä”).

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat
osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt.

Osallistumisoikeutta
ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat
olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistumalla tähän
arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä.

3. Kilpailuun
osallistuminen

Kilpailuun voi
osallistua 4.5.2021 klo 13:00 ja 16.5.2021 klo 23:59 välisenä aikana.

Kilpailuun
osallistutaan kommentoimalla Facebookin tai Instagramin kisapostauksen alle.

4.
Palkinto

Arvontaan osallistuneiden
kesken arvotaan 2 kpl terveystyynyä, arvoltaan
188 euroa. Palkinto arvotaan 19.5.2021 mennessä ja
voittajalle ilmoitetaan kilpailupostauksen kommenttikentässä ja Facebookin
yksityisviestillä. Voittajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa 5 vuorokauden
kuluessa saatuaan voittoilmoituksen. Jos voittaja ei ilmoita yhteystietojaan
Suomen Terveysmaailmalla on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinto toimitetaan
voittajan suomalaiseen osoitteeseen.

Palkinto on
henkilökohtainen. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta
vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Voittaja vastaa
itse kaikkien palkinnon käyttöön tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta.
Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin arvonnan osallistujaa kohtaan ei
ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut
vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain
nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan
arpajaisveron.

5.
Vastuu teknisistä ongelmista

Arvonnan järjestäjä ei ole
vastuussa arvontaa koskevien osallistumiskanavien toimivuudesta tai
osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

6.
Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Arvonnan järjestäjällä on
oikeus poistaa kilpailun osallistujien Suomen Terveysmaailman sivuille lisäämiä
viestejä ja kuvia, jotka ovat loukkaavia, häiritseviä, rikkovat
tekijänoikeuksia tai ovat muulla tavalla epäasiallisia tai lainvastaisia,
taikka Facebookin/Instagramin käyttöehtojen vastaisia. Jos arvontaan
osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta arvontaan muuten
kuin säännöissä mainituin tavoin, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä
osallistuminen.

7.
Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Arvonnassa ei kerätä
yhteystietoja tai markkinointilupia muutoin kuin palkintojen toimittamiseksi
voittajille. Henkilötietoja ei säilytetä eikä luovuteta ulkopuolisille.

8.
Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun
osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. Arvonnan
järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

Osallistumalla arvontaan
osallistuja vapauttaa Facebookin/Instagramin kaikesta vastuusta.
Facebook/Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään
tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin/Instagramiin.

0