Tyynyarvonta

Kenelle haluaisit antaa parempaa unta?

Tyynyarvonnan säännöt

1. Järjestäjä
Kilpailun järjestäjänä toimii Suomen Terveysmaailma, osoite Ruosilankuja 6
00390 Helsinki
. (myöhemmin tässä tekstissä ”arvonnan järjestäjä”).

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt.

Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä.

3. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun voi osallistua 10.2.2021 klo 15:00 ja 15.2.2021 klo 23:59 välisenä aikana.

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla Facebookin tai Instagramin kisapostauksen alle.

4. Palkinto
Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 2 kpl terveystyynyä, arvoltaan 188 euroa. Palkinto arvotaan 17.2.2021 mennessä ja voittajalle ilmoitetaan kilpailupostauksen kommenttikentässä ja Facebookin yksityisviestillä. Voittajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa 5 vuorokauden kuluessa saatuaan voittoilmoituksen. Jos voittaja ei ilmoita yhteystietojaan Suomen Terveysmaailmalla on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinto toimitetaan voittajan suomalaiseen osoitteeseen.

Palkinto on henkilökohtainen. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Voittaja vastaa itse kaikkien palkinnon käyttöön tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron.

5. Vastuu teknisistä ongelmista
Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa arvontaa koskevien osallistumiskanavien toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

6. Sääntöjen vastaiset osallistumiset
Arvonnan järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailun osallistujien Suomen Terveysmaailman sivuille lisäämiä viestejä ja kuvia, jotka ovat loukkaavia, häiritseviä, rikkovat tekijänoikeuksia tai ovat muulla tavalla epäasiallisia tai lainvastaisia, taikka Facebookin/Instagramin käyttöehtojen vastaisia. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta arvontaan muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

7. Henkilötietojen käsittely ja viestintä
Arvonnassa ei kerätä yhteystietoja tai markkinointilupia muutoin kuin palkintojen toimittamiseksi voittajille. Henkilötietoja ei säilytetä eikä luovuteta ulkopuolisille.

8. Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

Osallistumalla arvontaan osallistuja vapauttaa Facebookin/Instagramin kaikesta vastuusta. Facebook/Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin/Instagramiin.